กทม.ลุยตรวจตลาดทั่วกรุงอีก 14 %ไม่ผ่านมาตรฐาน

ตรวจตลาดกว่า 390 แห่งพร้อมมอบป้ายมาตรฐานรองรับตลาดปลอดภัยแล้ว 336 แห่ง ส่วนที่เหลือยังไม่ผ่านเกณฑ์ กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานสถานการณ์การสุขาภิบาลตลาดในกรุงเทพมหานครข้อมูลล่าสุด ณ เดือนพ.ค. 61 โดยเป็นการตรวจสอบตลาดที่ได้รับใบอนุญาต 390 แห่ง เป็นตลาดเอกชน 371 แห่ง  ตลาดของรัฐ 19 แห่ง ทั้ง แบ่งเป็น ตลาดประเภทที่ 1

ซึ่งเป็นตลาดที่มีโครงสร้างอาคาร จำนวน 140 แห่ง ส่วนประเภทที่ 2 เป็นตลาดที่ไม่มีโครงสร้างอาคารจำนวน 250  ทั้งนี้ มีตลาดที่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. 336 แห่ง คิดเป็น 86 เปอร์เซ็นต์ และตลาดที่ยังไม่ได้รับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. 54แห่ง คิดเป็น14 เปอร์เซ็นต์  จากการตรวจสอบพบข้อบกพร่อง พบมากคือ ผู้ขายของ ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ไม่มีชุดทดสอบสารปนเปื้อน ในอาหารอย่างง่ายไว้ประจำจุดทดสอบ ระหว่างขายอาหาร ไม่สวมหมวกคลุมผม ไม่ผูกผ้ากันเปื้อน สวมเสื้อไม่มีแขน เป็นต้น    ไม่จัดให้มีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร ไม่มีที่ล้างทำความสะอาดอาหารและภาชนะ บริเวณขายอาหารสด มีน้ำขัง   ไม่มีความลาดเอียงห้องส้วม ที่ปัสสาวะและอ่างล้างมือ ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดใช้การได้ดี มีที่เก็บรวบรวมหรือที่รองรับมูลฝอยไม่เพียงพอ ตะแกรงดักมูลฝอย มีกลิ่นเหม็น   อาหารสดเฉพาะสัตว์ เนื้อสัตว์ และอาหารทะเล อยู่ในอุณหภูมิ สูงกว่า 5 องศา เซลเซียสไม่มีการปกปิดอาหารปรุงสำเร็จ และ เครื่องใช้ อุปกรณ์ไม่สะอาด ตรวจพบว่า มีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลิน เพียง เพียง 0.12  เปอร์เซ็นต์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth