กองทุนน้ำชุมชนเพื่อช่วยเกษตรกร

สองพรรคจะจัดตั้งกองทุนน้ำชุมชนเพื่อช่วยเกษตรกรเข้าถึงแหล่งน้ำตลอดทั้งปี ประการที่สามพรรคจะรับประกันรายได้ขั้นต่ำสำหรับเกษตรกรทุกคนเช่นชาวนาจะได้รับ 10,000 บาทสำหรับข้าวทุกตันที่พวกเขาผลิตชาวสวนยางจะได้รับ 60 บาทสำหรับทุกแผ่นยางและเกษตรกรปาล์มน้ำมัน 10 บาทสำหรับทุก ๆ น้ำมันปาล์มกิโลกรัม ประการที่สี่พรรคจะรับประกันรายได้ขั้นต่ำปีละ 120,000 บาทสำหรับผู้ใช้แรงงาน

ประการที่ห้าผู้สูงอายุจะได้รับ 1,000,000 บาทต่อเดือนและหกคนที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีจะได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน 800 บาท อย่างไรก็ตามอภิสิทธิ์ไม่ได้อธิบายว่าพรรคจะสนับสนุนโครงการเหล่านี้ได้อย่างไร ในขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยเลือกที่จะไม่ประกาศรายละเอียดของนโยบายเร็วเกินไปเพราะไม่ต้องการให้พวกเขาลอกเลียนแบบโดยคู่แข่ง