มาตรการจูงใจด้านภาษีที่ยิ่งใหญ่

การเพิ่มจำนวนแรงงานที่มีทักษะแล้วรัฐบาลไทยควรจะจัดทำ “การลงทุนอย่างชาญฉลาด” ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนายสมเกียรติกล่าว ในการพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภูมิภาคนี้รัฐบาลไทยควรให้ความสำคัญน้อยกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ยิ่งใหญ่และแทนที่จะลงทุนในบริการที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการที่นักลงทุนต้องลงทุนเพื่อลงทุนในภูมิภาคเอเซียตะวันออก

จากการศึกษาของ TDRI รัฐบาลไทยจะต้องลงทุนประมาณ 5 พันล้านบาทต่อปีในแง่ของการลดรายได้จากภาษีจากมาตรการจูงใจด้านภาษีที่ยิ่งใหญ่ รัฐบาลไทยควรจะทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างชาติเช่นการสร้างบริการแบบครบวงจรสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนในภูมิภาคนี้นายสมเกียรติกล่าว