news

“ทช.”ดิ่งปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม

‘ทช.’ เร่งฟื้นระบบนิเวศและชายฝั่ง นำร่องที่เกาะพะงัน วางปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม จำนวน 8 แท่น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นในการ “จัดวางปะการังเทียมจากขาแท่นผลิตปิโตรเลียม เพื่อการอนุรักษ์บริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฏร์ธานี” ระหว่างวันที่ ...

Details