travel news

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย

เขากล่าวว่าประเทศไทยกำลังแสวงหาความร่วมมือด้านวัฒนธรรมของสมาชิกอาเซียนในที่ประชุมในอินโดนีเซียในเดือนตุลาคม “ในปีหน้าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอาเซียนที่หลากหลายรวมถึงเทศกาลรามเกียรติ์ภาพยนตร์อาเซียนและงานเทศกาลอาหาร” นายวีระกล่าวหนังสือ 200 หน้าประกอบด้วย 13 บทในหัวข้อตั้งแต่อาหารสถาปัตยกรรมเครื่องแต่งกาย

Details

นักสู้แห่งอิสรภาพของอินเดีย

หน่วยความจำของนักสู้แห่งอิสรภาพของอินเดียล้อมรอบด้วยอาคารที่น่าประทับใจนับย้อนหลังไปถึงศตวรรษที่ 18 และ 19 รวมทั้งโดมขนาดยักษ์ของ General Post Office และอาคารนักเขียนที่น่าประทับใจ เมื่อศูนย์ราชการของอินเดียและตอนนี้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานของรัฐ “BBD Bagh เคยเป็นศูนย์กลางของอำนาจในซีกโลกตะวันออก

Details

ชมป่าฝนเขตร้อนในซาบาห์

การเดินทางไปยัง Mount Kinabalu ผ่านระบบขนส่งสาธารณะเป็นเรื่องง่าย รถโดยสารประจำทางไประหว่างเมืองโกตาคินาบาลูและเมือง Sandakan เมืองซาบาห์สองแห่งที่ใหญ่ที่สุดขับไปตามทางเข้าอุทยาน ค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ 15 ริงกิตมาเลเซีย ลุ่มน้ำ Maliau อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในซาบาห์: ความหดหู่ของป่าในรูปแบบชามที่ล้อมรอบด้วยภูเขาป่าที่ไม่สามารถเอาชนะได้

Details

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดอยขะม้อ

ภูเขาไฟโบราณที่ถูกกล่าวขานถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนภูเขา ซึ่งมีความสำคัญต่อเมืองไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเมื่อถึงเทศกาลสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัยนั้น จะต้องมีการตักน้ำจากบ่อนี้ไปผสมกับน้ำพระราชทาน แล้วจึงนำขึ้นสรงองค์ธาตุนั่นเอง อีกทั้งเมื่อพระมหากษัตริย์ไทยจะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ ต้องนำน้ำในบ่อนี้อัญเชิญไปร่วมเป็นน้ำพุทธาภิเษกในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทุกครั้ง

Details